Opublikowany w Laures

Peanatema – Neal Stephenson

Jesteśmy przyzwyczajeni, że świat jest w pewien sposób podzielony. Najczęściej są to kategorie typu państwa, miasta, kontynenty czy też rasy ludzkie. W Peanatemie natomiast podstawowe rozbicie dotyczy podziału ludzi na Deklarantów i Sekularów, innymi słowy na tych oddanych nauce, technice i kontemplacji rzeczywistości oraz na osoby nie zajmujące się tymiż płaszczyznami, wręcz obawiające się i często wrogo nastawione do nich. Czytaj dalej „Peanatema – Neal Stephenson”